torsdag den 25. marts 2010

Haiti- whats in it for me?

Her er en opsummering med Haitiprojektet. Vi har sammen skullet finde ud af hvordan vi på bedst mulig vis kunne skrave penge ind til Haiti. Dette resulterede i meget brainstorming, mindmaps, idégenerering og visualisering af idéer som var noget af det første vi foretog os. Herigennem er jeg stødt på nye metoder som Robinhood modellen, som er et værktøj til at kongretisere ens mål og hvor man i det store hele ser hvem der er hjælpere og modstand og konflikter og hvilke knapper man kan trykke på for at realisere ens mål. (i bredere omfang kan denne bruges i forbindelse med interessentanalysen).

Vi havde kun 3 uger!

Emner jeg har berørt igennem hele denne proces

- planlægning og organiserering
-at lægge et budget og gøre det stramt og i hvilken omfang det indebærer når man lægger et.
- lavet PR og markedsføring gennem sociale medier og andre remidler.
- fundet ud af hvor meget man kan udrette på meget lidt tid!
- nået frem til hvor vigtigt det er at bruge hinandens kvalifikationer og egenskaber og påtage lederskab i et team.
- at formidle og lære fra mig i form af undervisning til andre.
- networking
- Tryk både på papir og andet materiale
- Design
- Temaer

m.m

Ingen kommentarer:

Send en kommentar